Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.


Ιατήρα των απάντων η κυήσασα
χαίρε Θεόνυμφε΄ η ράβδος η μυστική ανθός το αμάραντον
η η εξανθήσασα
χαίρε Δέσποινα δι'ής χαράς πληρούμεθα και ζωήν κληρονομούμεν.
                      Αλληλούια
Ρήτορας  πολυφθόγγους,ώς ιχθύας άφώνους ορώμεν επί σοί
Θεοτόκε.
 απορούσι γαρ λέγειν το,πώς και παρθένος μένεις κα τεκείν ίσχυσας. ημείς δέ το μυστήριον θαυμάζοντες πιστώς βοώμεν.
Χαίρε σοφίας Θεού δοχείον΄χαίρε προνοίας αυτού ταμείον
Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα' χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα.
Χαίρε ότι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί΄Χαίρε ότι εμαράνθησαν οί των μύθων ποιηταί
Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα 'Χαίρε τών αλιέων τας σαγήνας πληρώσα
Χαίρε βυθού αγνοίας εξέλκουσα' χαίρε ,πολλούς εν γνώσει φωτίζουσα
Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήναι χαίρε λιμήν τών του βίου πλωτήρων
                                                            Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε
Σώσε θέλων τον κόσμον ο τών όλλων κοσμήτωρ,πρός τούτων αύταπαγγέλτος ήλθε και ποιμήν υπάρχων ώς Θεός δι' ημάς εφάνη καθ'ημ΄ας άνθρωπος ομοίω γαρ το ομοίον καλέσας ως Θεός  ακούει...                                                Αλληλούία

2 σχόλια:

 1. Κατανυκτικά τα τροπάρια των Χαιρετισμών

  Φιλί και Γλαρένιες αγκαλιές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΦΥΡΔΗΝ ΜΥΓΔΗΝ
  πώς να μήν σε αγαπώ όταν μού στέλνεις τέτοιο θησαυρό!!!
  Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή